PRÁVNÍ DOLOŽKA

Společnost BYCHL AUTO a.s. vytvořila tyto stránky za účelem informovat své uživatele (zákazníky). Prezentace a obsah těchto stránek (texty, fotografie, ilustrace, ikony, základní údaje, apod.) je výlučným vlastnictvím společnosti BYCHL AUTO a.s., je chráněn platnými právními předpisy ve prospěch výše uvedených společností. Jakékoli užití či reprodukce obsahu těchto stránek, částečná nebo celková, je bez předchozího písemného souhlasu vlastníka/provozovatele domény, tj. společnosti BYCHL AUTO a.s. nepřípustná.

Služby a příslušenství představené na této internetové stránce, stejně tak jako aktuální ceny, podmínky a termíny dodávek, se mohou lišit. Pokud si přejete jakékoli upřesnění nebo doplňující informace, kontaktujte BYCHL AUTO a.s.. Informace uvedené na těchto stránkách jsou informace obecného charakteru a nemají žádnou smluvní hodnotu.

Společnost BYCHL AUTO a.s. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit ceny bez aktualizace těchto stránek.

Odesláním řádně vyplněného formuláře každý žadatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje mohou být až do odvolání tohoto souhlasu zpracovávány společností BYCHL AUTO a.s. jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, za účelem poskytování informací o dalších (připravovaných) akcích a produktech BYCHL AUTO a.s. a nabízení obchodu a služeb. BYCHL AUTO a.s. jako správce může údaje předat jinému správci v rozsahu podle zákona. Zpracování získaných údajů může být prováděno prostřednictvím třetích osob. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoli odvolán písemnou formou na sídlo správce.

Provozovateli náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu. Všechna data a materiály na této internetové stránce jsou chráněna autorským právem a bez písemného souhlasu BYCHL AUTO a.s. je nelze použít jinak, než je uvedeno v podmínkách. Uživatel bere tímto na vědomí, že nese odpovědnost za případné porušení těchto autorských práv. Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné značky na těchto internetových stránkách chráněny ve prospěch oprávněných subjektů. Toto platí zejména pro značky, typová označení, loga a emblémy.

Společnost BYCHL AUTO a.s. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www.bmw-bychlauto.cz, a to bez ohledu na příčinu.